Współpraca z Kazachstanem

Kazachstan jest najbogatszym i najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajem Azji Centralnej. Decydują o tym m.in. znaczne zasoby surowców naturalnych (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i uranu) i otwartość na zagranicznych inwestorów. W  2015 r. Kazachstan stał się pełnoprawnym członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO), a w marcu 2016 r. ratyfikował umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy z Unią Europejską. Zgodnie z założeniami strategii „Kazachstan – 2050“, kraj ten dąży do dołączenia do listy 30 najbardziej rozwiniętych państw świata.

Perspektywy dla polskich eksporterów

Polityka Kazachstanu z roku na rok coraz bardziej sprzyja zagranicznym przedsiębiorcom. Polskie towary cieszą się w Kazachstanie dużym uznaniem. Kojarzone są nie tylko z korzystną ceną, lecz przede wszystkim z wysoką jakością. Wśród importowanych z Polski towarów oprócz maszyn i urządzeń mechanicznych wymienić można szereg innych produktów takich jak środki higieniczne, produkty farmaceutyczne, preparaty perfumeryjne, maszyny i urządzenia elektryczne, tworzywa sztuczne, produkty mleczarskie i świeże owoce.

Odpowiednie przygotowanie kluczem do sukcesu

Kazachstan to stale rozwijający się i bardzo chłonny rynek, na którym liczni polscy producenci znaleźli już popyt na swoje towary.
Specyfika rynku kazachskiego odbiega jednak od dobrze nam znanych praktyk. W Kazachstanie rynek informacji gospodarczej dopiero się rozwija a trudności w pozyskaniu informacji wynikają z kultury biznesu panującej w tym kraju. Dlatego też dopiero odpowiednie przygotowanie się do działalności eksportowej na rynku kazachskim może zapewnić sukces.

Świadczymy innowacyjne usługi wspierające wejście przedsiębiorstwa na rynek kazachski. Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, dopasowane do profilu Klienta działania, które zapewnią ekspansję Państwa firmy w Republice Kazachstanu.

Nasze kompleksowe usługi doradcze obejmują:

 • analizę rynku,
 • analizy i opracowania branżowe i sektorowe, dostarczanie rzetelnych i aktualnych danych o wielkości i dynamice rynku, kierunkach rozwoju,
 • wsparcie w przygotowaniu oferty przedsiębiorstwa pod kątem eksportu do Kazachstanu,
 • przedstawienie optymalnych kanałów dystrybucji,
 • aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na rynek kazachski,
 • opracowanie strategii marketingowej.

Poczuj przewagę nad konkurencją!

Główne pozycje w polskim eksporcie do Kazachstanu to:

 1. Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części - 18,6%
 2. Owoce świeże - 10,0%
 3. Produkty farmaceutyczne - 8,1%
 4. Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części - 7,4%
 5. Wyroby higieniczne - 5,0%
 6. Cukry i wyroby cukiernicze - 4,8%
 7. Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe - 4,6%
 8. Farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające - 4,0%
 9. Tworzywa sztuczne i artykuły z nich - 3,5%
 10. Artykuły z żeliwa lub stali - 3,3%
Powrót na górę