Tłumaczenia niemiecki

Usługi tłumaczeń z i na język niemiecki

Od 1992 roku świadczymy usługi tłumaczeń z i na język niemiecki.
Wykonujemy następujące rodzaje przekładu:

  • pisemne uwierzytelnione, zwykłe i specjalistyczne,
  • symultaniczne i konsekutywne.

Oferujemy serwis translatorski podczas walnych zgromadzeń wspólników, posiedzeń z udziałem notariusza, szkoleń wewnętrznych, rozmów handlowych i wyjazdów służbowych w kraju i zagranicą.

Cennik w PLN

Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) *
  Tłumaczenie
na język polski
Tłumaczenie
na język niemiecki
1 strona tłumaczenia (100%) 23,00 30,07
kopia (20%) 4,60 6,01
sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50%) 11,50 15,03
strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (200%) 46,00 60,14
tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem odręcznym lub z trudnej do odczytania kopii bądź zawierającego terminologię specjalistyczną (125%) 28,75 37,59
poświadczenie odpisu pisma w języku obcym (30%)   6,90
Tłumaczenia zwykłe 35,00 40,00
Tłumaczenia tekstów specjalistycznych 40,00 45,00
Tłumaczenia ustne 150,00/1 h, minimalna stawka rozliczeniowa to blok 2 godzinny

Strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków ze spacjami. *

Strona tłumaczenia zwykłego obejmuje 1800 znaków ze spacjami.

Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Minimalną jednostką rozliczeniową w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych jest jedna strona, zaś każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Do wszystkich powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku zleceń ekspresowych i wyjazdowych ceny uzgadniane są indywidualnie.

 

* wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw nr 15 z 2005 , poz. 131)

 

Chcesz zlecić tłumaczenie dokumentu?
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj się z nami telefonicznie 601 244 635

Powrót na górę